ทันตกรรมทั่วไป (ขูดหินปูน / อุดฟัน / ถอนฟัน)

ขูดหินปูน dental scaling เจนเทิลพีช gentle peach dental นครอินทร์ พระราม 5 ราชพฤกษ์

หินปูนคืออะไร

โดยปกติในการใช้ชีวิตประจำวัน อาจเกิดคราบจุลินทรีย์ (Dental Plaque) ที่มีลักษณะเหนียวเป็นแผ่นฟิล์มที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มาเกาะที่ฟันได้ ซึ่งถูกกำจัดได้ด้วยการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟัน  โดยส่วนของคราบที่ยังหลงเหลืออยู่อาจจะจับกันเป็นแผ่นหนาขึ้นๆ จนกลายเป็นหินปูน หากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดกลิ่นปาก โรคเหงือก และการสูญเสียฟันตามมาภายหลัง

การขูดหินปูน (Dental Scaling) 

คือ การใช้เครื่องมือทางทันตกรรมเพื่อขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่ตามบริเวณฟันและซอกฟันให้หลุดออกไป เป็นการป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพช่องปากที่แข็งแรง

สัญญาณเตือนว่าถึงเวลาขูดหินปูน

เมื่อมีเลือดออกขณะแปรงฟัน มีเลือดออกตามไรฟัน เสียวฟัน ผิวฟันขรุขระ และสังเกตเห็นคราบหินปูน

การป้องกันคราบหินปูนสะสม

การป้องกันการเกิดคราบหินปูนสะสม ทำได้โดยการดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาด แปรงฟันให้ถูกวิธีและแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟัน เพื่อขจัดคราบเศษอาหารที่ติดตามร่องฟันอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดคราบแบคทีเรีย และหินปูนสะสมได้

และที่สำคัญ ควรพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อทำความสะอาดช่องปากและขูดคราบหินปูนที่สะสม เพื่อรักษาสุขภาพปากให้สะอาดแข็งแรง

อุดฟัน composite resin เจนเทิลพีช gentle peach dental นครอินทร์ พระราม 5 ราชพฤกษ์

การอุดฟัน (Dental Filling)

เป็นการซ่อมแซมฟันโดยใช้วัสดุอุดฟันเข้าไปอุดรูหรือโพรงที่เกิดจากฟันผุ เพื่อปิดช่องทางไม่ให้แบคทีเรีย หรือเศษอาหารตกเข้าไปจนเกิดความเสียหายแก่เนื้อฟันเพิ่มมากขึ้น และเป็นการยึดเนื้อฟันเข้าด้วยกันกรณีฟันร้าว

ปัจจุบันนี้ ผู้คนมากมายมีปัญหาเกี่ยวกับฟันผุ แล้วไม่ได้รับการรักษาจนเกิดความเจ็บป่วยหรือสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร ดังนั้นเมื่อพบฟันผุขนาดเล็ก ยังไม่มีอาการปวด ให้รีบมาอุดฟัน หากปล่อยไว้จนผุ ใหญ่จนทะลุโพรงประสาทฟัน จนเสียวหรือปวดฟันอาจจะอุดไม่ได้แล้ว ต้องถอนฟันหรือรักษารากฟัน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

วัสดุที่นำมาใช้อุดฟัน

  • อมัลกัม (Amalgam) เป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้มาก และใช้ง่าย เพราะรวดเร็ว และราคาไม่แพง (เป็นวัสดุที่ผสมจากปรอท เงิน ดีบุก หรือโลหะอื่นๆ) อยู่ได้ประมาณ 10-15 ปี ทนทานต่อแรงบดเคี้ยวแต่มีข้อเสียคือไม่ใช่สีเดียวกับผิวฟัน และต้องรอ 24 ชั่วโมงถึงจะใช้ฟันที่อุดในการบดเคี้ยวอาหารได้ 
  • คอมโพสิตเรซิ่น (Composite Resin) เป็นวัสดุที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ และนิยมใช้ในปัจจุบันมากที่สุด ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้อุดได้ทั้งฟันหน้า และฟันกราม ให้ความสวยงามและแข็งแรงทนทาน และสามารถใช้บดเคี้ยวได้เลยหลังอุด ไม่ต้องรอ 24 ชั่วโมง
ถอนฟัน tooth extraction ทำไมต้องถอนฟัน ปวดฟัน เจนเทิลพีช gentle peach dental นครอินทร์ พระราม 5 ราชพฤกษ์

การถอนฟัน (Tooth Extraction)

การถอนฟัน เป็นการนำฟันซี่ที่ไม่สามารถรักษาได้ หรือฟันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตออก ซึ่งโดยมากจะเป็นการรักษาที่ทันตแพทย์จะวางแผนการรักษาเป็นวิธีสุดท้าย เพราะหากฟันยังสามารถรักษาด้วยการรักษาทางทันตกรรมวิธีอื่นๆได้ ก็จะเลือกวิธีการรักษานั้นๆก่อน เนื่องจากการถอนฟันจะสูญเสียฟันธรรมชาติไปอย่างถาวร และอาจะสร้างปัญหาให้ฟันซี่ข้างเคียงเกิดการเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่เปลี่ยนไปจากเดิมได้หากไม่ได้ใส่ฟันปลอม

สาเหตุของการถอนฟัน

  • ฟันผุ – ฟันผุมากและปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนทำให้แบคทีเรียทำลายไปถึงโพรงประสาทฟัน จนไม่สามารถรักษาได้ด้วยการอุดฟัน หรือรักษารากฟัน มีอาการปวดฟันอย่างรุนแรง ซึ่งหากปล่อยไว้อาจลุกลามไปยังฟันซี่ข้างเคียง 
  • ถอนฟันร่วมกับการจัดฟัน – เพื่อให้เกิดช่องว่างในการเรียงตัวของฟันใหม่ เป็นการเตรียมก่อนเข้ารับการจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้วางแผนรักษาว่าจะต้องถอนฟันซี่ไหนบ้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของผู้ที่จะจัดฟันแต่ละคน
  • โรคเหงือก – มีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง เนื่องจากโรคเหงือกอักเสบจะมีอาการเหงือกบวมแดง ถ้าเป็นในระยะที่รุนแรงจะทำให้กระดูกรองรับฟันละลาย และฟันโยกได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจะทำให้ฟันหลุด หรือต้องถอนฟัน
  • อุบัติเหตุ – อาจะเกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้มีความจำเป็นต้องถอนฟัน เนื่องจากเนื้อฟันเหลือน้อยเกินไปจนไม่สามารถแก้ไขด้วยการอุดฟัน รักษารากฟัน หรือครอบฟันได้
  • อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถขึ้นได้ – เช่น ฟันคุด ฟันฝัง